მრავალოჯახიანი სახლები

ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობები მრავალბინიანი სახლებისთვის, როგორც დაბალი, ისე მაღალსართულიანი კორპუსებისთვის, დასახლებებებისთვის,  და ა.შ.

KLARO-ს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარები ასევე ძალიან ხელსაყრელია მრავალბინიანი სახლებისთვის, რამდენიმე სახლის ან მთელი სოფლის გაერთიანებებისთვის. ზოგადად, რაც უფრო დიდია გამწმენდი ნაგებობა, მით უფრო დაბალი ფასი გამოდის ერთ მოსახლეზე.

KLARO -ს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობა ამუშავებს ყველა ჩამდინარე წყალს მხოლოდ  ბიოლოგიურად, ავტომატურად, უსაფრთხოდ და შეუმჩნევლად. გარდა ამისა, დანადგარს სჭირდება მხოლოდ მინიმალური სივრცე, ელექტროენერგია და მოვლა. ამავდროულად, ყველა საერთაშორისო მოთხოვნას აკმაყოფილებს.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ka_GEGeorgian