ინდუსრტრიული ჩამდინარე წყლები

ტერმინს „ინდუსტრიული ჩამდინარე წყლები“ განვსაზღვრავთ, როგორც ინდუსტრიული საწარმოების ჩამდინარე წყლებს, რომლებსაც აქვთ საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების მსგავსი შემადგენლობა. ტიპური მაგალითებია სასტუმროები, ბანაკები, რესტორნები, საოფისე შენობები, სკოლები, სავაჭრო ცენტრები და სხვა …