ერთოჯახიანი სახლები

ერთოჯახიანი სახლები

KLARO მცირე ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარები იდეალური გადაწყვეტაა სახლებისთვის,  რომლებსაც არ აქვთ წვდომა ცენტრალურ კანალიზაციაზე.  დანადგარი წმენდს ჩამდინარე წყალს მხოლოდ ბიოლოგიური გზით, ავტომატურად და უსაფრთხოდ. სისტემა მოითხოვს მხოლოდ მინიმალურ ადგილს, ელექტროენერგიასა და მოვლას. ამავდროულად, ყველა საერთაშორისო მოთხოვნას აკმაყოფილებს. KLARO მცირე ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარი ძირითადად შედგება სეპტიკური ავზისგან, კომპლექტური აღჭურვილობითა (a set-up kit) და საკონტროლო კაბნისგან. მისი განსაკუთრებული მახასიათებელია ის, რომ საკონტროლო კაბინეტი და სეპტიკური ავზი ფიზიკურად განცალკევებულია, ამიტომ, მგრძნობიარე  კომპონენტები არ შედის კონტაქტში ჩამდინარე წყალთან.  თითოეული სისტემა აწყობილია ინდივიდუალურად მომხმარებლის მოთხოვნების შესაბამისად. (მოდულური პრინციპი)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *