თემები/დასახლებები

ზოგჯერ, სოფლები და თემები უნდა აღიჭურვოს  ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობებით ან უნდა მოდერნიზდეს არსებული. ხშირად, ფინანსური თვალსაზრისით ბევრი პარატა მოცულობის გამწმენდს, ერთი უფრო დიდი გამწმენდი დანადგარის დამონტაჟება ჯობია.  ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარების წარმადობა იწყება 51 ადამიანიდან და თითოეული პროექტი ყოველთვის არის ინდივიდუალურად დაგეგმილი და KLARO-ს ზედამხედველობის ქვეშ, ყველა საჭირო მოთხოვნის გათვალისწინებით..  ხშირად ეს დანადგარები შედგება რამდენიმე ავზისგან, რომლებიც განლაგებულია მწკრივად ან სხვა შემთხვევაში ტექნოლოგია მონტაჟდება უფრო დიდ ბეტონის რეზერვუარებში. დანადგარის მარრეგულირებელი ტექნოლოგია ადვილად ხელმისაწვდომია დიდი დანადგარების  კაბინებში ან თუნდაც, სპეციალურ  ოთახებში.

ზომა: 51 ადამიანიდან 5.000 ადამიანამდე

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *