სამრეწველო გამწმენდი დანადგარები

მრავალოჯახიანი სახლები

ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობები მრავალბინიანი სახლებისთვის, როგორც დაბალი, ისე მაღალსართულიანი კორპუსებისთვის, დასახლებებებისთვის,  და ა.შ. KLAR ...

თემები/დასახლებები

ზოგჯერ, სოფლები და თემები უნდა აღიჭურვოს  ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობებით ან უნდა მოდერნიზდეს არსებული. ხშირად, ფინანსური თვალსაზრისით ბევრი პ ...

ka_GEGeorgian