საყოფაცხოვრებო გამწმენდი დანადგარები

ერთოჯახიანი სახლები

ერთოჯახიანი სახლები KLARO მცირე ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარები იდეალური გადაწყვეტაა სახლებისთვის,  რომლებსაც არ აქვთ წვდომა ცენტრალურ კანალიზა ...