როგორ მივხვდე რა მოცულობის დანადგარი მჭირდება?

დანადგარის მოცულობის დასადგენად აუცილებელია რომ ვიცოდეთ რამდენ ადამიანზეა გათვლილი შენობა (კერძო სახლი, სასტუმრო და სხვ.), სადაც უნდა დამონტაჟდეს დანადგარი. ადამიანების რაოდენობაში იგულისხმება როგორც მუდმივად მაცხოვრებელთა რაოდენობა, ასევე პიკური დატვირთვების პერიოდში ადამიანების რაოდენობა. ამას გარდა, სასურველია ვიცოდეთ ზუსტი გახარჯული წყლის კუბადურა მრიცხველის არსებობის შემთხვევაში.

  • სექტემბერი 16, 2017by Hydro