რა არის ჩამდინარე წყლების ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარი?

ეს არის საკანალიზაციო ქსელის ალტერნატივა, რომელიც სველი წერტილებიდან დაგროვებულ წყალს ბიოლოგიურად, სხვადასხვა ბაქტერიების დახმარებით,  ყველანაირი ქიმიკატების გამოყენების გარეშე წმენდს. არსებობს როგორც ინდუსტრიული, ისე საყოფაცხოვრებო ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარები.

  • სექტემბერი 16, 2017by Hydro
ka_GEGeorgian