ბიოლოგიური გამწმენდი KLARO

საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები

 საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები არის ტერმინი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ საცხოვრებელი შენობების ჩვეულებრივი ჩამდინარე წყლების აღსაწერად, რომლის შემადგენლობა და რაოდენობა წარმოიქმნება მაცხოვრებლების ყოველდღიურ ცხოვრებაში.