წყლის წმენდის ხარისხი შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობას?

წყლის წმენდის ხარისხი შეესაბამება როგორც საქართველოს, ისე ევროპის მოთხოვნებს.

  • სექტემბერი 16, 2017by Hydro
ka_GEGeorgian