ჰიდრო ჯგუფმა ახმეტაში HYDROTE20 დაამონტაჟა

7f6435_719c0acc3ad64d098239df70ceba79b5_mv2

გამწმენდი დადანგარი სასტუმრო კომპლექსისთვის არის განკუთვნილი და მისი მოცულობა 20მ3-ია.

ჰიდროტე დანადგარების საექსპლუატაციო ვადა 50 წელია, ხოლო დანადგარის მიერ გაწმენდილი წყლის ხარისხი შეესაბამება როგორც ქართულ, ისე ევროპულ მოთხოვნებს.

ჰიდროტე დანადგარების საექსპლუატაციო ვადა 50 წელია, ხოლო დანადგარის მიერ გაწმენდილი წყლის ხარისხი შეესაბამება როგორც ქართულ, ისე ევროპულ მოთხოვნებს.