წარმოება

ბიოლოგიური დანადგარების წარმოება

  2020 წლიდან ჰიდროჯგუფი ბიოლოგიურ გამწმენდ დანადგარს HT -ს ( ჰიდროტეს) აწარმოებს, რაც ამცირებს პროდუქციაზე გაწეულ ხარჯს და მას კიდევ უფრო ხელმისაწვდომს ხდის.

HT-ს წარმოებისთვის მხოლოდ ევროპული მასალები გამოიყენება და ხარისხის შესაბამისად, დანადგარების საექსპლუატაციო გარანტია 10 ხოლო საექსპლუატაციო ვადა 50 წელია. ტექნოლოგია აკმაყოფილებს წყლის წმენდის ევროპულ სტანდარტებს, არის დაპატენტებული და აქვს როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო ISO 9001 სერტიფიკატები.