სამეგრელო, სოფელი რუხი სკოლა – ბაღი დასრულებული პროექტი 8 კუბიანი

samegrelo-sofeli-rukhi-1
ka_GEGeorgian