ინდუსრტრიული ჩამდინარე წყლები

ინდუსრტრიული ჩამდინარე წყლები

ტერმინს „ინდუსტრიული ჩამდინარე წყლები“ განვსაზღვრავთ, როგორც ინდუსტრიული საწარმოების ჩამდინარე წყლებს, რომლებსაც აქვთ საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების მსგავსი შემადგენლობა. ტიპიური მაგალითებია სასტუმროები, ბანაკები, რესტორნები, საოფისე შენობები, სკოლები, სავაჭრო ცენტრები და სხვა …

სასტუმროებისთვის

KLARO -ს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარები სასტუმროსთვის, კემპინგისთვის, გასტრონომიული ობიექტებისთვის.

ბენზინგასამართი სადგურები

მსუბუქი სითხის გამყოფი/ზეთის დამჭერი ბენზინგასამართი სადგურებისთვის

გასტრონომია

გასტრონომია ცხიმდამჭერი გასტრონომიული ობიექტებისთვის, რესტორნებისთვის, კაფეებისთვის.

მანქანის სამრეცხაოები

სეპარატორები მანქანების სამრეცხაოს ხაზებისთვის