თერჯოლის, რაიონი სოფელი სიმონეთი, სკოლა 4 მ3

simoneti (2)