თერჯოლის რაიონი, სოფელი რუფოთი, სკოლა 4 მ3

rufoti
ka_GEGeorgian