ზესტაფონის რაიონი,სოფელი სვირი, სკოლა 3  მ3

sviri