ბოილოგიური გამწმენდი KLARO

საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები

 საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები არის ტერმინი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ საცხოვრებელი შენობების ჩვეულებრივი ჩამდინარე წყლების აღსაწერად, რომლის შემადგენლობა და რაოდენობა წარმოიქმნება მაცხოვრებლების ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

საყოფაცხოვრებო გამწმენდი დანადგარები

საცხოვრებელი შენობების ჩვეულებრივი ჩამდინარე წყლები, რომლის შემადგენლობა და რაოდენობა წარმოიქმნება მაცხოვრებლების ყოველდღიურ ცხოვრებაში

ინდუსტრიული გამწმენდი დანადგარები

ინდუსტრიული საწარმოების ჩამდინარე წყლები, რომლებსაც აქვთ საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების მსგავსი შემადგენლობა. მაგალითად - სასტუროები, ბანაკები, სკოლები...

სამრეწველო გამწმენდი დანადგარები

სამრეწველო გამწმენდი დანადგარები პროექტდება ინდივიდუალურად საწარმოებისთვის

●რძის პროდუქტების წარმოება
●ღვინის წარმოება
●სხვა...